LEGNICA-3.08.2003

                  SĘDZIA:D.Kuczyńska-Standełło

                       ZDJĘCIA:KAREL SVEC

      PSY

  klasa młodzieży

  I dosk.Zw.Mł.                     KAJ KAJTUŚ Optulki-wł.L.Nabiałek

                    

    klasa pośrednia

  I dosk.CWC,NPwR,BOB     Charosmack COLD AS ICE -wł.E.Svecova & M.Cikhartova

                       

  II dosk.                                  OLIVER Urwiska Szkocji -wł.K.Krzyżowski

   klasa otwarta

   I dosk.CWC                         GAWOT ONYX Vena -wł.A.Wójciak

   II dosk.                                   NEFI z Norblińskiej Doliny-wł.J.Górski

   III dosk.                                  MANIUŚ Dajmio -wł.H.Judzińska

                      

                   porównanie o NPwR- GAWOT i COLD AS ICE

      SUKI

  klasa młodzieży

  I dosk.Zw.Mł.                                    VICTORIA Urwiska Szkocji -wł.N.A.Perek

   II bdb.                                                  ALBINE Caravaglio -wł.R.Osiński

                          

   I                                ALBINE                                                                      VICTORIA

      klasa posrednia

   bdb.                                                         FANTASIA WHITE Matricaria-wł.A.P.Marek

      klasa otwarta

   I dosk.CWC,NSwR                               DUCKY ze Zelene Orechovky-wł.M.Cikhartova

                           

                                                              DUCKY

      II bdb.                                                   ŁAKOMCZUCHA Alrauna-wł.M.blahaczek